Menedżer do zadań specjalnych

foto: HiP 1

foto: HiP 1

Restrukturyzacja, zmiany właścicielskie, budowa nowych struktur to wyzwania wymagające wiedzy, doświadczenia i silnej orientacji na cel. Są krytyczne dla organizacji a jednocześnie niezwykle trudne do przeprowadzenia, wymagające na różnych poziomach. Są to zadania, których z przyjemnością podejmie się interim menedżer.

W potencjalnie kryzysowych sytuacjach sprawdza się człowiek z wieloletnim doświadczeniem. W jego życiorysie zawodowym wyraźna jest ścieżka wytyczona przez stanowiska członków zarządu bądź rad nadzorczych piastowane w firmach z różnych branż. Sukcesy wpisane w jego doświadczenia definiowane są przez coraz bardziej ambitne cele, imponujące wyniki, ponadprzeciętne wyczucie sytuacji. Co ciekawe, interim menedżerów mocniej motywują kolejne wyzwania wymagające ciągłego podnoszenia kwalifikacji niż prestiż czy władza. Najchętniej angażują się w projekty trudne, skomplikowane, dające możliwość sprawdzenia się, zmierzenia się nie tylko z problemem, ale i z samym sobą.

Skuteczność interim menedżerów oparta jest na ich imponujących kompetencjach interpersonalnych. To wnikliwi obserwatorzy dostrzegający i rozumiejący złożone niuanse biznesu. Obdarzeni naturalną charyzmą i autorytetem potrafią zidentyfikować liderów opinii, przekonać ich do swych idei i za ich pośrednictwem wprowadzić zmiany w organizacji. Interimów cechuje łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych na różnych poziomach organizacji. Jednocześnie są to w założeniu relacje płytkie i krótkoterminowe, dzięki czemu konieczność wprowadzenia nawet drastycznych zmian nie obciąża stresem działań „czasowego” menedżera. Silna osobowość, szybka adaptacja, komunikatywność i inteligencja emocjonalna sprawiają, że osoby te jednocześnie budzą podziw i lęk. Są skuteczne, gdyż doskonale wiedzą jak i kiedy zastosować swe umiejętności.

Nawet najzdolniejszy interpersonalnie menedżer nie odniesie sukcesów jako interim bez solidnego zaplecza kompetencji twardych. Zrozumienie specyfiki firmy, jej dostawców i klientów wymaga szybkiej diagnozy silnych i słabych stron. Wyciąganie wniosków opiera się o kompetencje analityczne a tworzenie programu zmian o myślenie strategiczne. Interim nierzadko przenosi dobre praktyki pomiędzy branżami, działa szybko i zdecydowanie. Błyskawicznie diagnozuje źródła problemów zachowując dystans wobec sytuacji pozornie bez wyjścia. Ze swej wiedzy korzysta sprawnie, choć intuicyjnie.

Użytecznym w działaniach interim menedżera jest posiadanie perspektywy człowieka z zewnątrz. Bardzo wyraźnie przejawiło się to na przykładzie zaprzyjaźnionego menedżera. Ubiegał się on niedawno o kontrakt obejmujący restrukturyzację dużej firmy produkcyjnej. Firmę tą cechuje długa historia, idąca w setki liczba pracowników, skostniałe postkomunistyczne struktury i organizacja pracy. Niespodziewanie silnym argumentem przemawiającą za jego kandydaturą był brak powiązań zawodowych i prywatnych z osobami związanymi z ową firmą. Brak uwikłania w „układy i układziki”, nieformalne relacje, zdystansowany stosunek do związków zawodowych okazały się równie ważne, co kompetencje merytoryczne i wieloletnie doświadczenie w branży.

Z pragmatycznego punktu widzenia przyznać należy, że zatrudnienie interim menedżera jest kosztowne. Ich wynagrodzenie oscyluje w granicach 30 – 100 tys. PLN miesięcznie i nierzadko powiększane jest o premie wynikające z osiągnięcia założonych celów. Niełatwo jest również pozyskać i zweryfikować taką osobę, głównie dlatego, że liczba aktywnych interimów szacowna jest w Polsce na 200 – 300 osób. Trafić na nich można dzięki kontaktom biznesowym kierując się poleceniami osób wcześniej korzystających z takich usług. Można również skorzystać z pomocy stowarzyszeń (np. Stowarzyszenie Interim Managers) bądź firm specjalizujących się w rekrutacji tego typu specjalistów (np. Inventa). Sami interim menedżerowie coraz baczniej dbają o swój wizerunek i aktywnie poszukują kontaktów dających im możliwość realizacji ciekawych kontraktów. Stanowią niewielką, ale bardzo prężną grupę zawodową.

 

Źródła:

http://hrstandard.pl/2013/03/14/w-kryzysie-lepszy-manager-tymczasowy/

http://www.tpa-horwath.pl/blog/2013/05/28/interim-manager-ekspert-do-zadan-specjalnych/

http://stowarzyszenieim.org/

http://www.inwenta.pl/zostan-interim-management

http://www.stowarzyszenieim.org/page/doc/File/Media%202013/Personel%20Plus_GS.pdf