Doradztwo HR

Posiłkowaniem się przez przedsiębiorcę wiedzą i doświadczeniem doradcy przynosi korzyści finansowe i wzrost wydajności. Dzieje się tak dzięki przydzielaniu zadań osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Pracownicy popełniają wówczas mniej błędów, są efektywni i zadowoleni z pracy. Firma funkcjonuje stabilnie, rozwija się zgodnie z przyjętymi założeniami, zasoby są wykorzystywane optymalnie.

Doradztwo organizacyjne obejmuje:

  • opiniowanie planów strategicznych i aktualnych działań
  • wskazanie dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań
  • budowę strategii personalnej
  • wsparcie menedżerów w bieżącej pracy z zespołem
  • dostarczanie danych, raportów i analiz z obszarów HR