Narzędzia HR

Praca z ludźmi wiąże się z poruszaniem się w obszarze tzw. kompetencji miękkich. Umiejętności w tych obszarach bywają zróżnicowane. Aby ułatwić porozumienie pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi można zastosować szereg narzędzi. Ich zadanie polega na dostarczaniu porównywalnych danych, wyjaśnianiu wątpliwości, ograniczaniu liczby popełnienia błędów.

Przydatne narzędzia:

  • opisy stanowisk pracy
  • testy psychologiczne i kompetencyjne
  • ankiety i kwestionariusze
  • scenariusze rozmów
  • modele kompetencyjne