Systemy HR

Organizacja jest rozbudowanym systemem złożonym z zasobów, procesów, procedur. Jednym z spośród procesów jest zarządzanie ludźmi. Dlatego też działania HR należy prowadzić systemowo, układać w procesie i standaryzować. Tak stworzone rozwiązania personalne integrują się z pozostałymi procesami organizacyjnymi, uzupełniają je i czerpią z nich dane.

Najpopularniejsze rozwiązania to:

  • system motywacyjny
  • system wynagrodzeń
  • system ocen pracowników
  • system rozwoju i następstw
  • komunikacja wewnętrzna
  • zarządzanie talentami
  • badania opinii pracowniczej
  • outplacement