Warsztat

Organizacja pracy

Pracujemy w siedzibach firm, co pozwala nam na poznanie załogi, zaznajomienie się z kulturą organizacyjną i bieżącymi sprawami dotyczącymi pracowników. Jesteśmy w stanie poznać firmowe procesy, zrozumieć procedury, wczuć się w sytuację załogi.

Podejście to umożliwia nam wyjście z roli zewnętrznych konsultantów, a stanie się członkami zespołu i kreatorami życia firmy.

Obowiązują nas zasady poufności i ochrony danych powierzanych nam przez naszych Klientów, co stanowi podstawę zaufania leżącego u podłoża współpracy.

Nasza obecność w siedzibie Klienta, jest dostosowana do bieżących potrzeb i zamyka się zazwyczaj w kilku bądź kilkunastu godzinach tygodniowo. Takie podejście pozwala na racjonalne zarządzanie czasem i zadaniami – zarówno pracowników naszych Klientów, jak i doradców Sokari.

Wymiar czasowy naszego zaangażowania jest elastyczny i planowany z miesięcznym wyprzedzaniem, co ma przełożenie na koszty naszej współpracy.

Działamy sprawnie, skutecznie i zgodnie z realnymi potrzebami klientów.


Wiedza

Bazą naszej działalności jest wiedza, która ma swe korzenie w psychologii.

Psychologia, zagadnienia związane z public relations i zarządzaniem zasobami ludzkimi składają się na solidne podwaliny wiedzy o człowieku i roli, którą zasoby ludzkie pełnią w procesie zarządzania firmą.

Dbamy o stałe poszerzanie naszej wiedzy przy pomocy książek, prasy branżowej i specjalistycznej, nieprzebytych zasobach Internetu z forami i blogami na czele.

Opieramy swe działania na solidnych podwalinach i chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami.

Narzędzia

W koszyku naszych narzędzi znajdują się rozwiązania stosowane przez szereg organizacji w kraju i za granicą. Zapewnia to wsparcie zaplecza intelektualnego doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za jakość i rozwój tych narzędzi. Daje również możliwość porównywania uzyskiwanych wyników do zewnętrznych standardów.

Thomas PPA dostarcza informacji dotyczących stylu zachowania osoby w sytuacji zawodowej, odpowiadając na pytania:

  • Jakie są mocne strony i ograniczenia osoby?
  • W jaki sposób się komunikuje?
  • Czy potrafi samodzielnie rozpoczynać działania?
  • Co ją motywuje?

Narzędzie stosowane jest przy tworzeniu ścieżek rozwoju, budowaniu zespołów, procesach rekrutacji i selekcji.

Chętnie korzystamy również z własnych, wielokrotnie sprawdzonych rozwiązań, które adaptujemy na potrzeby naszych klientów. Modyfikacje odnoszą się do specyfiki działalności Klienta, dzięki czemu są skutecznym narzędziem dla poszczególnych pracowników niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska.


Doświadczenie

Nasze dotychczasowe ścieżki zawodowe przeplatały się głównie z organizacjami z branży IT, e-commerce, produkcji i konstrukcji. Jesteśmy dumnymi współtwórcami projektów startup.

Z nieukrywaną przyjemnością uczestniczyliśmy w kreacji modeli biznesowych, podpowiadaliśmy rozwiązania, rekrutowaliśmy pracowników i ich szkoliliśmy, tworzyliśmy narzędzia wspierające zarządzanie firmami.

Stabilna sytuacja rynkowa i systematyczny rozwój wspieranych przez nas organizacji napawa nas radością, ale i refleksją z perspektywy czasu nad skutecznością podjętych działań i wprowadzonych rozwiązań.

Punktem wyjścia jest strategia firmy, jej cele oraz wizja Zarządu, według których tworzymy od podstaw narzędzia i struktury HR.