Coaching

Coaching to oparty na celach proces zmian prowadzących do zwiększenia efektywności funkcjonowania na polu zawodowym i osobistym. Bazując na posiadanej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, klient definiuje własne cele rozwojowe oraz znajduje pomysły i rozwiązania mające go doprowadzić do oczekiwanych rezultatów. Rolą coacha jest wsparcie klienta w tym procesie, nadzór nad samym procesem oraz pomoc w znajdywaniu optymalnych dla danej osoby, zespołu bądź organizacji sposobów postępowania.