Coaching Kariery

Coaching kariery służy świadomemu planowaniu własnej ścieżki kariery. Bazę stanowi rzetelna ocena aktualnej sytuacji zawodowej klienta poszerzona o analizę silnych i słabych stron oraz zdefiniowanie obszarów rozwojowych. Coach wspiera klienta w nakreśleniu wizji przyszłości zawodowej, pomaga przyjrzeć się różnym wyzwaniom związanym z podążaniem za tą wizją. W wyniku coachingu powstaje plan działań mających doprowadzić klienta do wykonywania satysfakcjonującej go pracy zgodnej z jego ambicjami, wartościami i naturalnymi predyspozycjami.

Przykładowe zastosowania coachingu kariery:

 

 • zmiana pracy
 • utrata pracy
 • powrót na rynek pracy
 • wybór ścieżki rozwoju zawodowego
 • planowany bądź zaistniały awans
 • wypalenie zawodowe
 • obniżona motywacja do pracy
 • zmiana zawodu
 • założenie własnej firmy
 • odejście z korporacji
 • wyższe zarobki

Zobacz także: Outplacement