Coaching Umiejętności

Coaching umiejętności ma na celu wypracowanie i wdrożenie skutecznych sposobów realizacji zadań zawodowych. Bazę stanowią nowa wiedza bądź umiejętności nabyte przez klienta np. poprzez udział w szkoleniu a pożądane na zajmowanym przez niego stanowisku. W procesie coachingu klient tworzy i realizuje plan wprowadzenia tych nowych kompetencji do zestawu stosowanych przez siebie sposobów i narzędzi pracy. Coach pomaga klientowi w doprecyzowaniu tego planu, identyfikacji szans i zagrożeń, wypracowaniu optymalnego sposobu postępowania. Coach towarzyszy również klientowi w trakcie wykonywania zadań zawodowych, obserwuje stosowanie nowych kompetencji, udziela natychmiastowych informacji zwrotnych. Podejście takie znacząco przyspiesza i zwiększa efektywność procesów uczenia się i rozwoju.

Przykładowe zastosowania coachingu umiejętności:

 

  • efektywna komunikacja
  • motywowanie
  • delegowanie zadań
  • przygotowanie i prowadzenie wystąpień publicznych
  • rekrutacja i selekcja pracowników
  • rozwiązywanie konfliktów
  • prowadzenie rozmów ewaluacyjnych
  • praca z trudnym klientem
  • negocjacje
  • prowadzenie zspotkań