Coaching Biznesowy

Coaching biznesowy nastawiony jest na pracę z klientem biznesowym i realizację celów z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Definiowany cel procesu coachingowego uwzględnia potrzeby i oczekiwania zarówno klienta jak i sponsora, którym jest pracodawca. W ustrukturyzowanym procesie coachingu klient znajduje nowe możliwości oraz przełamuje ograniczające bariery opierając się na posiadanych kompetencjach. Coach wspiera go w odkrywaniu drugich stron medali, zadaje pytania dojące możliwość znalezienia nieoczywistych odpowiedzi. Z założenia coaching biznesowy ma bezpośrednio bądź pośrednio poprawić wynik finansowy firmy poprzez wzrost efektywności działania menedżerów, zespołów i organizacji jako takiej.

Przykładowe zastosowania coachingu biznesowego:

 

  • Zarządzanie firmą
  • Poprawa efektywności i wyniku finansowego
  • Zarządzanie zespołem
  • Trudne sytuacje z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami
  • Zarządzanie zmianą
  • Reorganizacja w firmie
  • Przywództwo
  • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym