Czy branża IT potrzebuje kobiet?

18 November 2013

Na najbliższym spotkaniu trójmiejskiej społeczności Geek Girls Carots podjęta zostanie kwestia kobiecego mentoringu w IT.

W odniesieniu do ogromnego zapotrzebowania na specjalistów IT przy równolegle niskim wskaźniku zatrudnienia kobiet w tej branży, zastanowimy się, w jaki sposób zaspokoić potrzeby branży zwiększając zainteresowanie tą formą rozwoju zawodowe młode kobiety. Szczególną uwagę poświęcimy roli kobiet odnoszących sukcesy w IT w przekazywaniu wzorców osobom rozważającym wejście do branży.

Punkt wyjścia do dyskusji i wymiany doświadczeń będzie stanowił film:

http://www.youtube.com/watch?v=PmDpMJGHJW8

Korzystając z zaproszenia organizatorek, włączę się do dyskusji przedstawiając perspektywę pracodawców kształtujących politykę zatrudnienia w branży IT. Bazując na doświadczeniach przedstawię argumenty przemawiające za zwiększaniem współczynnika zatrudnienia kobiet w branży, jak i te ograniczające ów wzrost.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu i włączenia się do dyskusji.

Monika Urban