Outplacement

Outplacement to zespół działań dedykowanych wsparciu pracowników znajdujących się w sytuacji utraty bądź zmiany pracy. Celem procesu jest zwiększenie liczby możliwości zawodowych dostępnych osobom objętym programem oraz przeciwdziałanie negatywnym następstwom utraty pracy. Pracownik otrzymuje do dyspozycji zestaw kompleksowych usług z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego. Pozwalają one na stworzenie precyzyjnego planu działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej osoby skutkujących podjęciem satysfakcjonującej pracy.

Elementy usług:

 

  • Audyt kariery
  • Coaching kariery
  • Analiza rynku pracy
  • Opracowanie cv oraz profili społecznościowych
  • Pozyskiwanie ofert pracy
  • Przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych
  • Doradztwo w procesach rekrutacyjnych
  • Wsparcie w negocjacji warunków zatrudnienia