Zasobnik nie-HR’owca

Niemal każda firma prowadzi politykę personalną: rekrutuje pracowników, szkoli, dba o swój wizerunek pracodawcy, czasami tworzy opisy stanowisk pracy bądź prowadzi oceny okresowe pracowników. Jednakże nadal niewiele z nich ma w swym zespole specjalistę HR odpowiedzialnego za realizację tych zadań. W znakomitej większości małych i średnich firm zadania HR są poniekąd „dopisane” do zadań osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Najczęściej za funkcje HR odpowiada właściciel firmy, kierownicy działów i zespołów, specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści ds. administracji, asystenci zarządu. Zasobnik ma dostarczyć tym osobom gotowych narzędzi HR, które będą mogli wykorzystać w realizacji swych zadań oraz nauczyć, jak tymi narzędziami się posługiwać. Bez zbędnej teorii. Konkretne rozwiązania dla konkretnych problemów.

Zasobnik to cykl cotygodniowych krótkich (3 godziny) spotkań, z których każde będzie tyczyło jednego z częstszych zadań z obszaru HR. Część realizowanych tematów będzie ustalona z uczestnikami warsztatów.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 

  • nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami HR
  • otrzymają gotowe do wdrożenia w firmie wzory i szablony narzędzi HR
  • uzyskają możliwość skonsultowania z doświadczonym HR-owcem praktykiem stosowanych przez siebie metod pracy i narzędzi HR

 

Zakres tematyczny:

 

  • Jak przygotować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?
  • Headhunting i szukanie pracowników w mediach społecznościowych.
  • Metody rozwoju pracowników (szkolenia, coaching, on the job training).
  • Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding).
  • Tworzenie opisów stanowiska pracy.
  • (Kolejne tematy zostaną ustalone w oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników projektu.)