Zasobnik HR’owca

Niemal każda firma prowadzi politykę personalną: rekrutuje pracowników, szkoli, dba o swój wizerunek pracodawcy, czasami tworzy opisy stanowisk pracy bądź prowadzi oceny okresowe pracowników. Równocześnie w znakomitej większości małych i średnich firm zadania HR są poniekąd „dopisane” do zadań osób zatrudnionych na innych stanowiskach, bo w zespole nie ma specjalisty HR. Najczęściej za funkcje HR odpowiada właściciel firmy, kierownicy działów i zespołów, specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści ds. administracji, asystenci zarządu. Zasobnik ma dostarczyć tym osobom gotowych narzędzi HR, które będą mogli wykorzystać w realizacji swych zadań oraz nauczyć, jak tymi narzędziami się posługiwać. Bez zbędnej teorii. Konkretne rozwiązania dla konkretnych problemów.

Zasobnik to cykl cotygodniowych krótkich (3 godziny) spotkań, z których każde będzie tyczyło jednego z częstszych zadań z obszaru HR. Część realizowanych tematów będzie ustalona z uczestnikami warsztatów.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

  • nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami HR
  • gotowe do wdrożenia w firmie wzory i szablony narzędzi HR
  • możliwość skonsultowania z doświadczonym HR-owcem praktykiem stosowanych przez siebie metod pracy i narzędzi HR

Program:

 

  • przygotowanie i prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
  • headhunting i szukanie pracowników w mediach społecznościowych
  • metody rozwoju pracowników (szkolenia, coaching, on the job training)
  • budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)
  • narzędzia motywowania pracowników
  • tworzenie opisów stanowiska pracy
  • (kolejne tematy zostaną ustalone w oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników projektu)