Zarządzanie przez kompetencje

Kompetencje są pojęciem zawierającym w sobie informacje o wiedzy, umiejętnościach i postawach pracowników. Firmy stawiające sobie za cel prowadzenie spójnej polityki personalnej decydują o opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania opartych na wspólnym mianowniku, którym są kompetencje. Pozwala to na ujednolicenie działań w zakresie HR co usprawnia i przyspiesza procesy naboru, szkolenia i pomiaru efektywności pracy personelu.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • systematyzacja i wzrost skuteczności działań personalnych firmy
 • lepsze dopasowanie kompetencji pracowników i potrzeb organizacji
 • ujednolicenie pojęć i komunikacji dotyczącej obszarów HR
 • wzrost transparentność oczekiwań firmy względem pracowników

Program:

 

 • wyzwania w obszarach HR
 • zawartość pojęcia kompetencji
 • metody opisu i pomiaru kompetencji
 • obszary zastosowań kompetencji w praktyce HR
 • definiowanie kompetencji kluczowych dla organizacji
 • kompetencje w ujęciu systemowym
 • budowa przewag konkurencyjnych na bazie zarządzania przez kompetencje