Użyteczne opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy są podstawowym narzędziem zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie. Dokumenty te są wykorzystywane przy projektowaniu i wdrażaniu systemów HR od programów rozwoju kompetencji poprzez rekrutacje po wynagrodzenia. Opisy zbierają w jednym miejscu wszelkie niezbędne informacje dotyczące zadań wykonywanych na danym stanowisku oraz wymagań, które muszą spełniać zatrudnione osoby by skutecznie realizować owe zadania.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • systematyzacja wiedzy o zadaniach realizowanych w firmie
 • przejrzystość w zakresie obowiązków wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
 • stworzenie bazy dla budowy i wdrożenia dalszych narzędzi i systemów HR
 • poprawa komunikacji w firmie
 • wsparcie dla procesów zarządzania zespołami

Program:

 

 • celowość opisywania stanowisk pracy
 • miejsce opisów stanowisk pracy w polityce personalnej firmy
 • elementy składowe opisów
 • źródła informacji zawartych w opisach stanowisk pracy
 • procedura opisu stanowisk pracy w firmie
 • wdrożenie opisów w organizacji