Szkolenia i rozwój pracowników

Firma rozwija się tak szybko jak jej pracownicy, wie i umie wyłącznie tyle ile wiedzą i potrafią pracujące w niej osoby. Z powyższych względów w najlepiej rozumianym interesie każdej organizacji jest zapewnienie pracownikom dostępu do szerokiego zakresu narzędzi i rozwiązań pozwalających im szybko i efektywnie się uczyć. W interesie firmy jest również to, by owa nauka nie przebiegała chaotycznie i była w możliwie jak największym stopniu powiązana z potrzebami i celami organizacji.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • poprawa wydajności pracy zatrudnionych osób
 • systematyzacja działań szkoleniowych w firmie
 • wzrost efektywności wydatkowania środków na działania szkoleniowe
 • wzrost identyfikacji pracowników z organizacją

Program:

 

 • szkolenia i rozwój w polityce personalnej firmy
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • szkolenia, coaching, mentoring – obszary zastosowania
 • rozwój wiedzy i umiejętności jako proces
 • wdrożenie nowej wiedzy w organizacji
 • pomiar efektywności szkoleń
 • motywacyjny aspekt działań rozwojowych
 • systemowe podejście do rozwoju personelu