Systemy ocen pracowniczych

Umiejętność dostarczania pracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych dotyczących jakości ich pracy jest jednym z kluczowych zdań menedżerów. Systemy ocen okresowych dostarczają użytecznych narzędzi oraz wskazówek jak skutecznie i mądrze pracować z podległymi pracownikami nad ich rozwojem zawodowym.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • powiązanie rozwoju pracowników z potrzebami firmy
 • poprawa komunikacji w zespole
 • wzrost zaangażowania pracowników w realizowane zadania
 • wzrost transparentności działań firmy względem pracowników

Program:

 

 • ocena a potrzeba informacji zwrotnej i rozwoju
 • miejsce ocen w praktyce zarządzania zespołem
 • korzyści z ocen i trudności z ich wdrożeniem
 • obszary poddawane ocenom pracowniczym
 • wzmacniająca rozmowa oceniająca
 • kompetencyjne systemy ocen okresowych
 • system ocen szyty na miarę potrzeb i możliwości organizacji