Radzenie sobie ze stresem

Od stresu nie można uciec – jest immanentnym elementem życia. Pomaga nam w efektywnym funkcjonowaniu i osiąganiu celów jednocześnie będąc jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych. Poprzez zrozumienie natury stresu, poznanie reakcji ciała i mózgu oraz znalezienie w sobie i otoczeniu zasobów wspierających skuteczne radzenie sobie ze złą stroną stresu, jesteśmy w stanie uczynić ze stresu naszego sprzymierzeńca. Wiedza ta pomoże menedżerom i pracownikom uniknąć trudnych sytuacji zawodowych, problemów zdrowotnych i motywacyjnych. Ułatwi efektywne i mądre angażowanie pracowników w zadania poprzez eliminację zbędnych stresorów i zastosowanie motywatorów wywołujących pozytywne napięcie mobilizujące do działania.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • określenie indywidualnej podatności na stres
 • identyfikacja zasobów stanowiących wsparcie w radzeniu sobie z negatywnymi następstwami stresu
 • poznanie technik obniżających negatywne skutki stresu
 • obniżenie podatności na choroby
 • wzrost pewności siebie i efektywności działania

Program:

 

 • pojęcie stresu i jego oblicza
 • dynamika reakcji na stres – od przyczyny po efekt
 • stresor – czynniki wywołujące stres
 • różnorodność reakcji na stres
 • stresory w pracy zespołu
 • przywództwo nakierowane na efektywne zarzadzanie stresem
 • patologie w miejscu pracy a stres – karoshi, mobbing
 • indywidualne praktyki w radzeniu sobie ze stresem
 • ćwiczenia izometryczne i treningi antystresowe
 • rozwiązania systemowe a stres organizacyjny