Motywowanie i systemy motywacyjne

Skuteczne motywowanie jest Świętym Graalem menedżerów. Ten, kto potrafi zmotywować siebie i zespół jest w stanie osiągnąć niemal każdy cel biznesowy. Jednocześnie motywowanie nie jest prostym zadaniem, bo każdego motywuje coś innego. Stąd też wiedza o różnych czynnikach stojących za motywacją pracowników oraz umiejętność stosowania różnych technik i narzędzi motywacyjnych może stanowić o sukcesie w tym niełatwym zadaniu.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • wzrost wydajności pracy zespołu
 • obniżenie rotacji pracowników
 • obniżenie liczby i nasilenia konfliktów w zespole
 • poprawa wizerunku firmy

Program:

 

 • motywacja jako specyficzna cecha osobowości
 • teorie motywacji pomocą w praktyce motywowania
 • motywacyjna siła pieniądza
 • motywatory pozapłacowe
 • motywowanie przez kompetentne zarządzanie
 • użyteczne narzędzia motywacyjne
 • systemowe podejście do motywowania