Efektywne konflikty

Konflikty są postrzegane jako coś negatywnego, nieprzyjemnego. Z tego względu wiele osób, zespołów a nawet firm wszelkimi możliwymi sposobami stara się konfliktów unikać. Tracą tym samym możliwość wykorzystania ogromnego potencjału, jaki niosą ze sobą różnice zdań i poglądów. I choć zbyt wiele poważnych konfliktów grozi chaosem, to ich brak jest tożsamy ze stagnacją. Kluczowe nie jest więc unikanie sporów a umiejętne zarządzanie ich przebiegiem.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

  • wzrost skuteczności pracy zespołów
  • poprawa jakości produktów i usług
  • obniżenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji

Program:

 

  • główne czynniki generujące konflikty
  • koszty niekontrolowanych sporów
  • fazy przebiegu konfliktu
  • indywidualne style reagowania na konflikt
  • atuty różnorodności i odmiennych punktów widzenia
  • praktyczne metody rozwiązywania konfliktów
  • systemowe rozwiązania dla postępowania z konfliktami w organizacji