Coachingowy styl zarządzania

Coaching święci tryumfy. Rozwiązuje problemy, tam gdzie tradycyjne metody zarządzania zawodzą. Buduje zespoły, które osiągają ponadprzeciętne wyniki. A jednocześnie nie wyczerpuje, nie eksploatuje. Znajduje zastosowanie w przeróżnych obszarach zarówno życia prywatnego jak i w biznesie. Przychodzi z pomocą osobom mierzącym się z wyzwaniami zarządzania zespołem. Poszerzenie umiejętności o podejście i narzędzia typowo coachingowe znacząco podnosi efektywność menedżerów co znajduje potwierdzenie w szeregu badań i analiz oraz praktyce dnia codziennego.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • poszerzenie zakresu umiejętności menedżerskich o narzędzia coachingowe
 • nabycie umiejętności przesuwanie uwagi zespołu z problemów na rozwiązania
 • wzrost efektywności funkcjonowania zespołów i redukcja liczby konfliktów
 • wzrost zaangażowania i kreatywności członków zespołu

Program:

 

 • coaching i jego skuteczne stosowanie w biznesie
 • kluczowe kompetencje coachingowego stylu zarządzania
 • precyzyjne formułowanie wspólnych celów
 • budowa i wzmacnianie motywacji
 • umiejętne operowanie pytaniami
 • rozszerzanie perspektywy postrzegania zadań i ograniczeń
 • model GROW w biznesowej rzeczywistości
 • praktyczne zastosowania narzędzi coachingowych
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej