Określenie źródeł kandydatów

Celem rekrutacji jest pozyskanie kandydatów o kompetencjach w najwyższym stopniu odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom Klient / firmy. Wsparcie z naszej strony polega na doborze i zastosowaniu najskuteczniejszych form dotarcia do osób spełniających wymagania Klienta a jednocześnie skłonnych nawiązać współpracę na warunkach akceptowalnych dla Klienta. Opieramy się na sprawdzonych źródłach kandydatów i wybieramy te zapewniające najwyższą skuteczność prowadzonych poszukiwań.

Rekrutacja wewnętrzna

Aktualni i byli pracownicy firmy Klienta stanowią najłatwiej dostępne źródło kandydatów. Wspieramy naszych Klientów w wyłonieniu pracowników, którzy posiadają kompetencje wymagane na wakującym stanowisku.

Baza kandydatów

Dysponujemy własną bazą cv kandydatów zawierającą aplikacje osób zainteresowanych ofertami pracy. W bazie znajdują się profile osób, które uczestniczyły w innych procesach rekrutacyjnych i z różnych względów nie otrzymały bądź nie przyjęły złożonych im ofert pracy. W bazie umieszczamy również aplikacje kandydatów pasywnych, którzy są zainteresowani ciekawymi ofertami pracy, ale sami aktywnie nie poszukują nowego zatrudnienia. Kompetencje zawodowe wielu spośród tych osób zostały wcześniej zweryfikowane, co zapewnia szybsze pozyskanie szerszego zakresu informacji istotnych dla rekrutacji. Baza jest na bieżąco aktualizowana.

Ogłoszenia

Budujemy oferty pracy w formie i treści odpowiadającej oczekiwaniom pożądanych kandydatów. Dobieramy media i sposoby dystrybucji ofert zapewniające wysoką skuteczność dotarcia do odpowiednich kandydatów.

Media społecznościowe

Aktywność w mediach elektronicznych pozwala nam na dotarcie do kandydatów pasywnych, którzy aktualnie nie poszukują aktywnie pracy. Nasze działania obejmują wstępną selekcję kandydatów na podstawie profili zawodowych i prowadzonych przez nich aktywności np. wypowiedzi na forach, blog ekspercki.  Precyzyjnie skonstruowane komunikaty zawierające ofertę pracy są kierowane wyłącznie do osób ściśle spełniające kryteria rekrutacyjne, co przekłada się na skuteczność dotarcia do najlepszych kandydatów.

Kontakty biznesowe

Budowane przez lata doświadczeń zawodowych formalne i półformalne kontakty biznesowe pozwalają nam dotrzeć do wartościowych kandydatów nie poszukujących aktywnie nowego zatrudnienia. Korzystając z tego źródła opinii możemy również skutecznie i wiarygodnie potwierdzić kompetencje osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych.

Spotkania branżowe

Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach dedykowanych różnym branżom rynku, dzięki czemu pozyskujemy cenną wiedzę o specyfice poszczególnych segmentów rynku pracy oraz nawiązujemy bezpośrednie kontakty z osobami potencjalnie zainteresowanymi ofertami pracy.