Identyfikacja potrzeb rekrutacyjnych i profilu poszukiwanego pracownika

 

Najczęstszymi sytuacjami, w których firmy inicjują proces poszukiwania nowych pracowników są:

 • nadmierne obłożenie zadaniami zatrudnionych osób
 • rezygnacja z pracy bądź zwolnienie pracownika
 • zmiana profilu działalności wymagająca kompetencji, których nie posiadają dotychczasowi pracownicy
 • wyodrębnianie w strukturach firmy nowych pionów, działów, komórek organizacyjnych
 • budowa nowej firmy
 • przesunięcie pracownika na inne stanowisko wewnątrz organizacji
 • realizacja projektu czasowego
 • sezonowy wzrost liczby realizowanych zleceń
 • długotrwała nieobecność pracownika spowodowana chorobą, ciążą bądź urlopem
 • przejście pracownika na emeryturę bądź rentę

Rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego poprzedzamy analizą różnych wariantów działań, którą prowadzimy w ścisłej współpracy z naszymi Klientami. Alternatywą dla pozyskania i zatrudnienia nowego pracownika mogą być:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności aktualnych pracowników poprzez szkolenia bądź coaching
 • skorzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych
 • dociążenie pracą dotychczasowych pracowników
 • zawarcie umowy na zastępstwo

Wybór optymalnego rozwiązania opiera się na analizie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości firmy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zakresu i złożoności zadań wykonywanych na wakującym stanowisku
 • wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania powierzonych zadań
 • cech osobowościowych i intelektualnych wymaganych dla prawidłowej realizacji zadań
 • warunków oferty: forma umowy, czas trwania umowy, wynagrodzenie podstawowe i benefity

Dla uzyskania pełni obrazu sytuacji analizujemy dane pozyskane z różnych źródeł:

 • wywiad z bezpośrednim przełożonym bądź właścicielem firmy
 • wywiad z osobą aktualnie zatrudnioną na danym bądź równoległym stanowisku
 • profil kompetencyjny zespołu
 • opis stanowiska pracy
 • analiza pracy
 • dane rynkowe dotyczące m. in. wysokości wynagrodzeń, dostępność wykwalifikowanych kandydatów, działań firm konkurencyjnych